Manja slova Veća slova RSS

Pitajte predsjednika

Pitajte predsjednika

>

Obavještenje o izboru kandidata na osnovu Javnog poziva studentima/kinjama RE zajednice za stažiranje u državnoj upravi

Datum objave: 08.03.2021 11:11 | Autor: v

Ispis Štampaj stranicu


Dana 22. februara 2021. godine, na internet stranici Vlade Crne Gore i Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta objavljen je Javni poziv studentima/kinjama romske i egipćanske zajednice za stažiranje u državnoj upravi (link: https://www.gov.me/vijesti/239459/Javni-poziv-studentima-kinjama-romske-i-egipcanske-zajednice-za-staziranje-u-drzavnoj-upravi.html).

Shodno uslovima Javnog poziva, predviđeno je da kandidati moraju biti pripadnici RE populacije, kao i da pohađaju treću ili četvrtu godinu studija na fakultetima Univerziteta Crne Gore, odnosno akreditovanom univerzitetu ili fakultetu u Crnoj Gori.

Dokumentaciju za stažiranje u državnoj upravi dostavila su ukupno četiri kandidata. Od navedenog broja, tri kandidata ispunjavaju uslove. Jedan prijavljeni kandidat nije ispunio uslove predviđene Javnim pozivom, odnosno ne pohađa treću ili četvrtu godinu studija.

Odabrani kandidati koji ispunjavaju uslove za stažiranje su sljedeći:

1. Šejla Pepić, studentkinja treće godine Fakulteta za političke nauke u Podgorici, studijski program Socijalna politika i socijalni rad;
2. Elvis Beriša, student specijalističkih studija Pravnog fakuleta u Podgorici, studijski program Kriminalističko suprostavljanje savremenim oblicima kriminaliteta;
3. Teuta Nuraj, studentkinja četvrte godine Fakulteta političkih nauka u Podgorici, studijski program Politikologija.

Odabrani kandidati će stažiranje, uz mentorsku podršku, realizovati u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu vanjskih poslova. Predviđeno je da posao obavljaju po skraćenom radnom vremenu, a za svoj rad će primati mjesečnu naknadu.

KABINET PREDSJEDNIKA VLADE