Manja slova Veća slova RSS

Pitajte predsjednika

Pitajte predsjednika

>

Premijer Duško Marković, Premijerski sat: Prošlog mjeseca započeo je rad na izradi strateškog dokumentačiji je jedan od ciljeva rješavanje stambenog pitanja mladih i stručnih ljudi

Premijer Duško Marković, Premijerski sat: Prošlog mjeseca započeo je rad na izradi strateškog dokumentačiji je jedan od ciljeva rješavanje stambenog pitanja mladih i stručnih ljudi
Datum objave: 22.07.2020 15:23 | Autor: SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu


Predsjednik Vlade Duško Marković kazao je na Premijerskom satu da je sredinom prošlog mjeseca započet rad na izradi strateškog dokumenta Stambena politika Crne Gore kojim će biti definisatn novi model stambene politike za rješavanje stambenih potreba po povoljnim uslovima za sve kategorije stanovništva, precizirane ciljne grupe koje mogu ostvariti to pravo, načini i kriterijumi za ostvarivanje ovog prava, kao i mehanizmi koji će se zasnivati na principima transparentnosti i objektivnosti te da se poseban segment odnosi na ciljnu grupu mladih ali i stručnih ljudi, ljudi deficitarnih zanimanja, u cilju smanjenja emigracija, unutrašnjih migracija, i očuvanja deficitarnog kadra u Crnoj Gori.

Odgovarajući na pitanje Kluba poslanika Socijaldemokrata i Liberalne partije o tome šta Vlada čini da pomogne mladim ljudima da steknu krov nad glavom odnosno riješe stambeno pitanje predsjednik Vlade je kazao da su paralelno sa izradom ovog strateškog dokumenta kojim će se bliže urediti stambena politika, tj. prilagoditi predmetnoj inicijativi, započete aktivnosti na izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnom stanovanju. Preciznije, sproveden je javni poziv za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu, formirana je radna grupa, i započet rad na tekstu Nacrta zakona.

„Navedeni propis predstavljaće pravni osnov za implementaciju svih programa koji imaju za cilj podršku države i jedinica lokalne samouprave u rješavanju stambenih potreba građana koji na tržištu ne mogu da riješe stambenu potrebu. Shodno Zakonu, koncept, politika i kriterijumi podrške države i jedinica lokalne samouprave u obezbjeđenju adekvatnog i održivog stanovanja su definisani i uređeni na nivou države, a razrada i primjena ovih politika na nivou jedinica lokalne samouprave. Pojašnjenja radi - socijalno stanovanje kao način zadovoljenja stambenih potreba se ostvaruje uz različite oblike podrške od strane javnog sektora i ima različite pojavne oblike, izvore finansiranja, vlasnički status i režime korišćenja. Takođe, osim što podrazumijeva zadovoljavanje stambenih potreba osjetljivih i ranjivih društvenih grupa, siromašnih kategorija domaćinstava, ovaj model je važan za podsticanje razvoja nerazvijenih područja stambenom ponudom. Pored toga, i za poboljšanje uslova stanovanja stručnjaka i drugih nosilaca razvojnih programa, ali i za povećanje ponude stanova sa nižim zakupninama u odnosu na tržišnu ponudu. Dakle, zahtjevan je put od ideje do realizacije. Predstoji intenzivan rad na usaglašavanju svih segmenata ovog plana, kako bi u konačnom imali valjan model koji će rezultirati kvalitetnom i podsticajnom stambenom politikom. Uvjeren sam da će budući sastav Parlamenta u najkraćem biti u prilici da se izjasni o novom Zakonu čime će i zvanično biti stvoreni osnovni preduslovi za pokretanje ovih investicija širom Crne Gore“ – rekao je predsjednik Vlade Duško Marković.

Premijer je podsjetio da je pitanje rješavanja stambenih potreba mladih i do sada bilo u fokusu stambene politike, pa je tako 349 mladih bračnih parova i 183 pojedinca iz kategorije jednočlanih domaćinstava mlađih od 35 godina, do sada riješilo stambeno pitanje u okviru Projekta 1000 plus. Dakle, praktički govorimo o 532 stambene jedinice.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE