Manja slova Veća slova RSS

Pitajte predsjednika

Pitajte predsjednika

>

Premijer Krivokapić - Premijerski sat: Tokom tehničkog mandata bivše Vlade u javnoj upravi zaposleno 3,178 lica

Premijer Krivokapić - Premijerski sat: Tokom tehničkog mandata bivše Vlade u javnoj upravi zaposleno 3,178 lica
Datum objave: 25.03.2021 14:14 | Autor: Kabinet predsjednika Vlade

Ispis Štampaj stranicu


„Hvala Vam na postavljenom pitanju kojim ste ukazali na problematiku koja po ocjeni ove Vlade predstavlja jednu od značajnijih tema koja će biti definisana kroz odgovarajuća zakonska rješenja. U cilju standardizacije postupaka donošenja odluka i kreiranja javnih politika, kao i sprečavanja potencijalnih zloupotreba mandata Vlade i nosilaca najviših izvršnih funkcija jedan od prioriteta ove Vlade je donošenje Zakona o Vladi. Svrha donošenja ovog zakona je upravo stvaranje odgovarajućeg pravnog sistema, koji omogućava djelotvorniju institucionalnu koordinaciju, efikasniju javnu potrošnju i povećanu odgovornost rada javne uprave“, kazao je premijer Zdravko Krivokapić, odgovarajući na pitanje Dragana Ivanovića iz Kluba poslanika Socijalističke narodne partije Crne Gore.

Premijer Krivokapić je kazao da je, prema podacima Ministarstva finansija i socijalnog staranja o broju zaposlenih u potrošačkim jedinicama budžeta od 31. avgusta do 30. novembra 2020, u periodu tehničkog mandata bivše Vlade, došlo do povećanje broja zaposlenih za 3,178 na centralnom nivou1.

„Najveći rast broja zaposlenih ostvaren je u vaspitno-obrazovnim ustanovama, što se djelimično može opravdati potrebom za novim zapošljavanjima sa početkom nove školske godine. Tako je u resoru prosvjete broj zaposlenih povećan za 2,702. Iako se mjesec avgust ne može uzeti kao pravi pokazatelj stvarnog rasta broja zaposlenih zbog ljetnjeg raspusta tokom kojeg zaposlenima na određeno vrijeme prestaje radni odnos i obnavlja se od septembra, povećanje broja zaposlenih u ovim ustanovama evidentno je i ako kao uporedni mjesec uzmemo maj 2020, kada je školska godina još uvijek trajala. U ovom slučaju, povećanje broja zaposlenih u resoru prosvjete iznosi 713. Izuzimajući sektor prosvjete, u ostatku javne uprave na centralnom nivou zaposleno je 476 novih lica za samo tri mjeseca“, kazao je premijer.

Predsjednik Vlade rekao je da ovi podaci predstavljaju razlog za zabrinutost i veliki podsticaj da se sa temeljnom reformom javne uprave krene što prije.

„Podaci Uprave za kadrove i Zavoda za zapošljavanje potvrđuju već iznijeto. Naime, Uprava za kadrove je u tromjesečnom periodu mandata tehničke Vlade za potrebe državnih organa2  objavila:
 
• 101 interni oglas kojim je traženo 127 izvršilaca, od kojih je izabrano njih 37;
• 283 javna oglasa kojima je traženo 319 izvršilaca, od kojih je izabrano njih 248;
• 24 javna konkursa kojima je traženo 27 izvršilaca, od kojih je Vlada imenovala 5 starješina organa uprave i postavila 22 lica iz kategorije visokorukovodni kadar.

Prema raspoloživim podacima, nakon prestanka mandata, prethodna Vlada zaposlila je 312 lica u državnim organima (ministarstvima i drugim organima uprave, sudovima, tužilaštvima, stručnim službama i ostalim državnim organima). Uzevši u obzir da je dio postupaka zapošljavanja koji su započeti u navedenom periodu3 okončan nakon formiranja nove Vlade 4. decembra 2020, neupitno je da je broj zaposlenih lica u ovim organima i veći od navedenog. Zavod za zapošljavanje je u navedenom periodu za potrebe javnih ustanova, agencija, preduzeća u većinskom državnom vlasništvu i ostalih institucija javnog sektora na centralnom nivou koje primjenjuju opšte propise o radu, objavio 744 oglasa za 4,102 izvršioca. Najveći broj oglasa Zavod je objavio na zahtjev vaspitno obrazovnih ustanova – 490, kojima je traženo zapošljavanje 3,172 izvršioca. Najveći broj izvršilaca tražen je u periodu od 15. septembra do 15. oktobra, i to 1,583, sa obrazloženjem potreba zbog početka nove školske godine“, zaključio je premijer Krivokapić.

1 Centralni nivo definisan je Planom optimizacije javne uprave 2018-2020 i obuhvata državne organe, koji primjenjuju Zakon o državnim službenicima i namještenicima i javne ustanove i institucije koje primjenjuju Zakon o radu (vaspitno-obrazovne ustanove, javne zdravstvene ustanove, ustanove socijalne i dječje zaštite, javne ustanove u kulturi, agencije, itd.). Planom optimizacije javne uprave 2018-2020 nisu obuhvaćena javna preduzeća u većinskom državnom vlasništvu, Vojska Crne Gore, Centralna banka Crne Gore i Agencija za nacionalnu bezjednost.

2 Ministarstva i drugi organi uprave, službe Predsjednika Crne Gore, Skupštine Crne Gore, Vlade Crne Gore, Ustavnog suda Crne Gore, sudovi, državna tužilaštva, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Fond rada, Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, i drugi organi, regulatorna i nezavisna tijela, ako je to propisano posebnim zakonom (Agencija za investicije, Agencija za sprečavanje korupcije, Agencija za zaštitu konkurencije, Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja).

3 Zbog specifičnog načina izvještavanja o objavljenim oglasima Zavoda za zapošljavanje, podaci obuhvataju period od 15.08.2020. do 15.12.2020. godine.

KABINET PREDSJEDNIKA VLADE