Manja slova Veća slova RSS

Pitajte predsjednika

Pitajte predsjednika

>

Predsjednik Vlade Duško Marković na Premijerskom satu: Naša nova ekonomska epoha mora započeti usvajanjem filosofije ekonomskog patriotizma

Predsjednik Vlade Duško Marković na Premijerskom satu: Naša nova ekonomska epoha mora započeti usvajanjem filosofije ekonomskog patriotizma
Datum objave: 29.04.2020 17:50 | Autor: SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu


Predsjednik Vlade Duško Marković rekao je na Premijerskom satu da naša nova ekonomska epoha mora započeti proizvodnjom, i usvajanjem filosofije ekonomskog patriotizma, da proizvodimo i pronalazimo kupce za ono što smo proizveli te da je cilj da u Crnoj Gori svako ko ima ideju za neki projekat koji može doprinijeti razvoju zemlje dobije i sredstva da projekat realizuje.

Odgovarajući poslaniku Borisu Mugoši iz Kluba poslanika Socijaldemokrata i Liberalne partije predsjednik Vlade je kazao da Vlada nastoji da pravovremeno i sveobuhvatno podrži privredu, što je učinila i kroz dva paketa mjera i učiniće kroz treći koji je već u pripremi.

„Kao što vidite, Vlada se uspješno nosi sa teretom vremena u kojem živimo. Mjerama koje smo preduzeli i na kojima i dalje radimo, nastojimo da zaštitimo ekonomske interese i privrede i građana. To je i dio naših ukupnih nastojanja u stvaranju novog, unaprijeđenog poslovnog ambijenta kao preduslova ubrzanog razvoja poslije krize. Zbog toga očekujem da će poslovna zajednica prepoznati šanse za veća ulaganja u realni sektor, i u proizvodne djelatnosti. Naša nova ekonomska epoha mora započeti proizvodnjom, i usvajanjem filosofije ekonomskog patriotizma. Da proizvodimo i pronalazimo kupce za ono što smo proizveli, a da proizvedeno ima plasman na domaćem tržištu. Vlada će, u okviru ingerencija koje joj stoje na raspolaganju, raditi na tome u budućem periodu“ – kazao je predsjednik Vlade.

Podsjetivši da je stečeni kapital mrtav kad nije reinvestiran predsjednik Vlade je rekao da zato sada vidi šansu i obavezu za vlasnike kapitala i akumuliranog profita.

„Država ne može i ne treba da bude sama na zadatku ozdravljenja ekonomije i očuvanja privredne supstance. Naprotiv, podrška privrednim subjektima jeste i interes komercijalnih banaka. Nema stabilnosti ni za bankarski sistem ukoliko prijeteća nelikvidnost ugrozi zdravo tkivo naše privrede. U tom slučaju – svi bi bili na gubitku. Dakle, Centralna banka, Ministarstvo finansija, komercijalne banke i Investiciono razvojni fond – sada su najpotrebniji privredi. Zbog toga u pogledu ekonomskog opredjeljenja treba da budu jedno i zajedno“ – kazao je Premijer.

Predsjednik Vlade je najavio rebalans budžeta sa ciljem stvaranja dodatnog fiskalnog prostora za realizaciju mjera podrške privredi i građanima.

„Sredstva za finansiranje ovogodišnjeg budžeta u potpunosti su bila obezbijeđena kroz akumulirane depozite iz prethodne godine. Ipak, nove okolnosti zahtijevaju revidiranje postojećih budžetskih planova jer će očekivano smanjenje budžetskih prihoda i finansiranje mjera podrške privredi dovesti do povećanja deficita budžeta, a što posljedično zahtijeva i dodatna sredstva za njegovo ostvarivanje. Crna Gora je zbog svoje promišljenje ekonomske politike, neposredno prije izbijanja pandemije, dobila garanciju Svjetske banke u iznosu od 80 mil.€ koja će obezbijediti povoljno zaduženje od najmanje 250 miliona eura. Na ovaj način, zahvaljujući našoj reputaciji kod međunarodnih kreditora, olakšaće se pristup finansijskim tržištima i obezbijediti najznačajaniji iznos sredstava neophodnih za finansiranje budžeta u 2020. godini. Pored navedenog, dio sredstva biće obezbijeđen kroz kreditnu podršku MMF-a kao i Evropske komisije. Konkretno, u ovom trenutku pregovara se za obezbjeđivanje sredstava u iznosu od 508 miliona eura. Od navedenog iznosa, 455 miliona eura će biti obezbijeđeno kroz kreditne aranžmane, dok je oko 53 miliona eura obezbijeđeno iz donacija. Razgovori se vode kako sa domaćim, tako i sa inostranim finansijskim institucijama. Ministarstvo finansija je u svakodnevnoj komunikaciji sa Svjetskom bankom, Evropskom komisijom, Međunarodnim monetarnim fondom, Evropskom bankom za obnovu i razvoj, Evropskom investicionom bankom i Razvojnom bankom Savjeta Evrope. Kod svih ovih adresa postoji spremnost za definisanje paketa podrške Crnoj Gori u cilju smanjivanja socio-ekonomskih posljedica koje su nastale usljed pandemije COVID 19. Od Evropske komisije očekuje se finansijska podrška od okvirno 60 miliona eura, uz skoro definisanje uslova korišćenja tih sredstava. Evropska komisija već je odobrila da se sredstva IPA aranžmana, u iznosu od 53 miliona eura, preusmjere i iskoriste za realizaciju tekućih urgentnih potreba u oblasti zdravstva i podrške privredi i građanima“ – kazao je na Premijerskom satu predsjednik Vlade Duško Marković.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE