Manja slova Veća slova RSS

Pitajte predsjednika

Pitajte predsjednika

>

,,Pobjeda" prenosi intervju predsjednika Vlade Igora Lukšića za austrijski dnevni list "Die Presse"

,,Pobjeda" prenosi intervju predsjednika Vlade Igora Lukšića za austrijski dnevni list "Die Presse"
Datum objave: 10.06.2011 14:01 | Autor: biro

Ispis Štampaj stranicu


Biro

Lukšić: Obogatili smo DNK Unije

Predsjednik Vlade Igor Lukšić ocijenio je da je uspjeh Hrvatske u okon­čanju procesa pristupnih pre­govora za članstvo u Evropskoj uniji ohrabrenje za cio region i da naša zemlja očekuje da u ok­tobru bude pozitivno ocijenje­na kako bi Evropski savjet za­tim dao zeleno svijetlo za početak pregovora.

- Nakon provjere našeg zakono­davstva pregovori će početi po­glavlje po poglavlje. Koliko će trajati, zavisi od našeg napretka - rekao je premijer u intervjuu koji u današnjem broju objavljuje austrijski dnevnik Prese (Die Presse) pod naslovom „Crna Go­ra bi mogla obogatiti DNK Evropske unije".

Na pitanje šta smatra najvećim preprekama na našem putu, predsjednik Vlade je odgovorio da najvažnijim smatra izgradnju institucija i sistema bez diskrimi­nacije, sive ekonomije, sa malo korupcije i sa adekvatnim instru­mentima za borbu protiv organizovanog kriminala.

Na pitanje da li se njegov pret­hodnik sa dužnosti premijera povukao kako bi „uklonio pre­preku na putu Crne Gore ka EU", ' Igor Lukšić je odgovorio da je Milo Đukanović više od 20 godi­na bio na visokim dužnostima i da je zaključio da je nakon dobijanja statusa kandidata za njega dosta i da treba da odgovornost preuzmu mladi političari.

- Đukanović je neka vrsta kralja Mila - pitao je novinar.

- Ne bih ga nazvao kralj Milo. Ta percepcija je vjerovatno u spoljnom svijetu. Znam da se on konsultovao uvijek prije važnih, strateških odluka - odgovorio je premijer Lukšić.

Na pitanje koliko je Milo Đuka­nović uticajan kao čelnik Demo­kratske partije socijalista Igor Lukšić je odgovorio da smatra da bi Milo Đukanović bio uticajan i kada bi se povukao sa te dužnosti.

- Jednostavno zbog svog iskustva i stasa. Sve što bi rekao u javnosti sigurno bi imalo uticaja - rekao je predsjednik Vlade.

Na konstataciju novinara da je krijumčarenju cigareta devede­setih punilo budžet i pitanje sta je biznis model Crne Gore za bu­dućnost, premijer Lukšić je od­govorio da mi moramo počivati na tržišnoj privredi, na malim i srednjim preduzećima.

- Krijumčarenje cigareta treba posmatrati u kontekstu. Crna Gora je bila predmet sankcija i pogođena ratovima u regionu. Tada nije bilo stranih investicija - rekao je premijer.

Na pitanje da li je to i danas profi­tabilan biznis, premijer je odgo­vorio da nije i da je kao ministar finansija preduzeo korake na sprečavanju krijumčarenja tako da je sada učešće krijumčarenih cigareta ispod 10 odsto, sto je manje nego drugdje u Evropi.

- Učinili smo mnogo na tome da popravimo svoj imidž i to ne sa­mo govoreći nego i djelujući - re­kao je Igor Lukšić Preseu.

Premijer je na pitanje koliko je u našoj zemlji jak organizovani kri­minal rekao da je jedna nedavna studija pokazala da je Crna Gora najmanje u regionu pogođena organizovanim kriminalom.

- Naše službe bezbjednosti u po­sljednje vrijeme bile su veoma uspješne u borbi protiv droge. U posljednjih nekoliko mjeseci za­plijenjeno je nekoliko stotina ki­lograma kokaina - rekao je.

Na pitanje da li su poznati rezul­tati istrage o tome da je Hipo Al­pe Adria učestvovala u pranju novca premijer je odgovorio da još uvijek nijesu poznati, te da je „Tužilaštvo u tom kontekstu podnijelo krivičnu prijavu protiv (srpskog dilera kokaina) Darka Šarića".

Na pitanje šta bi Evropska unija dobila ulaskom Crne Gore od 600.000 stanovnika premijer Lukšić je odgovorio da bi naša ze­mlja obogatila EU.

- Crna Gora je višenacionalno i multikulturno društvo koje može obogatiti DNK Evropske unije. I time bi bio zaokružen proces in­tegracija Zapadnog Balkana. Kao tri četvrtine stanovništva, podr­žavam ulazak Crne Gore u EU - kazao premijer Lukšić.

Original tekst možete pogledati na: http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/669115/Premier_Montenegro-koennte-DNA-der-EU-bereichern?from=gl.home_politik