Pitajte predsjednika

Pitajte predsjednika

>

Predsjednik Vlade Duško Marković na Premijerskom satu: Lično ću se baviti pitanjem vrijednosti državne imovine jer se na tome radilo nedovoljno i bez koordinacije

Predsjednik Vlade Duško Marković na Premijerskom satu: Lično ću se baviti pitanjem vrijednosti državne imovine jer se na tome radilo nedovoljno i bez koordinacije
Datum objave: 18.12.2019 17:14 | Autor: SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu


Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković rekao je na Premijerskom satu da proces utvrđivanja vrijednosti državne imovine još nije okončan i da se proteklih godina na tome radilo, ali ne dovoljno te da će se lično postarati da taj proces bude uspješno priveden kraju.

Odgovarajući na pitanje poslanika Srđana Milića postavljenog u ime Kluba poslanika Socijalističke narodne partije i Demosa o tome koliko tačno iznosi vrijednost državne imovine predsjednik Vlade je rekao da ni deset godina od donošenja Zakona o državnoj imovini nije uspostavljena jedinstvena evidencija državne imovine.

„Da li se svih ovih godina radilo na tome? Radilo se, ali nedovoljno! Nedovoljno efektivno, i rekao bih stihijski, svako iz svoje nadležnosti, bez koordinacije i konkretnih rezultata, što je i Državna revizorska instutcija konstatovala u svom izvještaju iz juna 2019. godine. Informacije koje sam dobio od Ministarstva finansija ukazuju mi da se mora temeljno mijenjati pristup i odnos svih nadležnih organa prema ovom pitanju, i budite sigurni dok god budem to mogao i dok god budem u prilici da ću se lično baviti ovim pitanjem“ – rekao je predsjednik Vlade.

Odgovarajući na pitanje koliko je država prihodovala od davanja državne imovine u zakup premijer Duško Marković je rekao da je u 2015. godini prihod bio 3.270.929,76 €, u 2016. godini 293.312,57 €, u 2017. godini 3.092.023,99 € i u 2018. godini 3.235.348,40 €.

„Partneri u navedenim pravnim poslovima bila su 284 fizička i pravna lica, dok su podaci za 2019. godinu u obradi i mogu biti naknadno dostavljeni“ – rekao je predsjednik Vlade.

Premijer je ocijenio da pitanje načina upravljanja državnom imovinom zaslužuje strateški pristup sa opravdanim i cjelishodnim mjerama, i rekao da će Vlada tako ta pitanja i tretirati nakon što bude završen postupak uspostavljanja jedinstvene evidencije državne imovine.

„Ovdje nije u pitanju samo evidencija, nego državna imovina je snažan i nesporan razvojni potencijal zemlje. Kao što sam rekao na početku, slažem se sa Vama, nijesmo uradili sve što smo trebali, morali smo uraditi više i moraće se uraditi više, makar u Vladi preduzimali i druge mjere koje se tiču i promjene organizacije, ali i jačanje kadrovskog potencijala da ovo pitanje uredimo u skladu sa Zakonom, i u skladu sa ekonomskim i nacionalnim interesima“ – kazao je redsjednik Vlade Duško Marković.