Pitajte predsjednika

Pitajte predsjednika

>

Premijer Marković na Premijerskom satu: Vlada pažljivo vodila računa o legitimnim očekivanjima korisnica naknada sa troje i više djece

Premijer Marković na Premijerskom satu: Vlada pažljivo vodila računa o legitimnim očekivanjima korisnica naknada sa troje i više djece
Datum objave: 18.12.2019 16:55 | Autor: SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu


Vlada je veoma pažljivo vodila računa o onome što su bila legitimna očekivanja korisnica naknada sa troje i više djece koje su ovo pravo stekle na osnovu neustavnog zakona, jer je to princip koji proizilazi iz načela pravičnosti i jedno neustavno stanje Vlada i Parlament su pretvorili u zakoniti ambijent, istakao je danas predsjednik Vlade Duško Marković, odgovarajući na pitanje poslanice Željke Savković, u okviru Premijerskog sata.

„Baš zato, poslanice Savković, što Vlada poštuje Ustav i podstiče i insistira na zakonitom radu svih institucija, i zato što je Crna Gora država socijalne pravde, predložili smo Skupštini relevatne predloge zakona, kako bismo prije svega ublažili štetu od onih zakonskih rješenja donijetih ad-hoc, koja su prijetila da državu pošalju u bankrot“, rekao je Premijer, dodavši da je donošenjem Zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda (U-I broj 6/16 od 19. april 2017. godine) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, uspostavljen sistem pravičnosti, čime su jedno neustavno stanje Vlada i Parlament pretvorili u zakoniti ambijent.

„Vlada je veoma pažljivo vodila računa o onome što su bila legitimna očekivanja korisnica koje su ovo pravo stekle na osnovu neustavnog zakona, jer je to princip koji proizilazi iz načela pravičnosti. Podsjetiću vas i na podatak da je iz državnog budžeta baš tim neustavnim zakonom otišlo skoro 86 miliona eura, narušavajući principe pravednosti i nediskriminacije“, naglasio je predsjednik Vlade, kategorično odbacivši tvrdnju da je Vlada neustavno oduzela stečena prava majkama – korisnicama naknada sa troje i više djece, uz podsjećanje da je Ustavni sud Crne Gore, kao jedini nadležan da odlučuje o saglasnosti zakona sa Ustavom, utvrdio da sporne odredbe nijesu bile u saglasnosti sa Ustavom.

„Vlada je bila dužna da odluku suda sprovede, i to je učinila na odgovoran i najbolji mogući način, poštujući principe pravednosti, jednakih mogućnosti za sve građane, kao i načela legitimnog očekivanja. Cijena primjene Zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda je preko 27 miliona eura, dok sredstva za aktivne mjere zapošljavanja, kao prateća socijalna mjera, iznose 5 miliona eura na godišnjem nivou“, zaključio je predsjednik Marković.