Pitajte predsjednika

Pitajte predsjednika

>

Predsjednik Marković na Premijerskom satu: Kontinuirano u Socijalnom savjetu radimo na zakonu o PIO i redovno isplaćujemo penzije koje su najveće u regionu

Predsjednik Marković na Premijerskom satu: Kontinuirano u Socijalnom savjetu radimo na zakonu o PIO i redovno isplaćujemo penzije koje su najveće u regionu
Datum objave: 18.12.2019 14:45 | Autor: SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu


Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković rekao je danas na Premijerskom satu da je socijalni dijalog u našoj zemlji jedan od najboljih u regionu i da su prosječne plate i penzije u Crnoj Gori najveće na Zapadnom Balkanu, veće su samo u Hrvatskoj i Sloveniji – članicama EU.

Odgovarajući na pitanje poslanika Raška Konjevića, postavljenog u ime Kluba poslanika Socijaldemokratske partije o tome zašto se „drži u fioci“ novi zakon o PIO i da li će on biti donijet do kraja godine budući da je Socijalni savjet usaglasio sadržaj još sredinom godine, predsjednik Vlade je rekao da je socijalni dijalog u Crnoj Gori jedan od najboljih u regionu i u Evropi i to po mišljenju Evropske unije te da je lično nedavno učestvovao u radu sjednice Socijalnog savjeta.

„U ovom važnom tijelu postignut je visok stepen saglasnosti u vezi svih otvorenih pitanja. Zajednički smo ocijenili da je naša zemlja primjer ekonomski i socijalno odgovornog društva – ne samo u okruženju već i šire – i da dijalog treba dalje unapređivati sa ciljem još snažnijeg partnerstva među socijalnim partnerima, i najoptimalnijih rješenja koja istovremeno znače bolji život naših penzionera i naravno naših zaposlenih. Socijalni savjet tog dana razmatrao je izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Na sjednici je bilo rasprave i o konkretnim rješenjima. Zaključeno je da se u narednom periodu dijalog nastavi a rad intenzivira. Ta rasprava i taj dijalog je bio veoma odgovoran, kompleksan i težak, ali kao što sam rekao ozbiljnih i odgovornih partnera, da se dođe do održivog rješenja. Toliko o vašoj konstataciji da se 'prijedlog zakona drzi u fioci.' No, kad se važna i životna pitanja koriste u svrhu dnevnog političkog oportuniteta, takav pristup nikome u Crnoj Gori neće donijeti dobro – ni penzionerima, ni zaposlenima, ni poslovnoj zajednici“ – rekao je predsjednik Vlade Duško Marković.

Premijer je rekao da penzioni sistem Crne Gore predstavlja važan dio njenog ekonomskog, finansijskog i socijalnog sistema i da se sa izazovom održanja tog sistema suočavaju mnoge države.

„Živimo u uslovima starenja stanovništa, negativnih demografskih trendova, nepovoljnog odnosa između broja osiguranika i broja korisnika prava na penziju. Održivost penzijskog sistema i adekvatnost penzijskih davanja su izazovi sa kojima se susrijeće ne samo Crna Gora, već i veliki broj drugih država u svijetu, bez obzira na nivo njihovog društveno-ekonomskog razvitka. Vidite gospodine Konjeviću šta se dešava u Francuskoj baš na pitanju reformi ovog zakonodavstva gdje su rješenja rigidnija u odnosu na ona koja mi predlažemo. Stoga smo postupku Izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju pristupili posvećeno, stručno i analitično, uz učešće socijalnih partnera i predstavnika organizacije penzionera u svim fazama njegove izrade. Na takav način smo nastavili, transparentno i partnerski, tokom cijele dvomjesečne javne rasprave. Održano je više okruglih stolova, kao i niz dodatnih razgovora i sastanaka sa sindikatima na kojima je dogovoren kompromis o bitnim rješenjima, zaključno sa sjednicom Socijalnog savjeta kojoj sam prisustvovao“ – rekao je predsjednik Vlade Duško Marković.

Premijer je rekao da se na pomenutom zakonu radilo cijele godine i da će se rad posvećeno nastaviti i u idućoj godini.

„Odgovornost i posvećenost u pristupu moraju biti ispred brzine, jer je donošenje ovog zakona istovremeno i rješavanje pitanja nediskriminacije, pitanja ukupnog položaja i statusa naših penzionera kao najstarijih i najzaslužnijih članova našeg društva. Predlogom zakona o budžetu za 2020. godinu, koji je u skupštinskoj proceduri, nijesu predviđena sredstva za implementaciju zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, već su sredstva predviđena kod Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa važećim Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju“ – rekao je predsjednik Vlade.

Premijer je zaključio konstatacijom da su prosječna plata i penzija u Crnoj Gori najviše u regionu Zapadnog Balkana – veće su samo u Hrvatskoj i Sloveniji koje su članice EU. Premijer je dodao da se pored penzija za penzionere izdvajaju i druga sredstva.

Služba za odnose s javnošću

„Dakle, niti je najniža penzija jedini parametar penzionerskog standarda, niti je stanje onakvo kako se želi predstaviti. Nego je crnogorska prosječna penzija veća i od one u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Republici Srpskoj, i na Kosovu. Svake godine izdvajaju se i značajna finansijska sredstva za programe podrške penzionerima, i to najviše onima sa najnižom penzijom. Pored direktne pomoći za rješavanje stambenih pitanja, u 2019. godini penzionerima s najnižim primanjima obezbijeđeno je 300 hiljada eura, dok je za subvencionisanje odmora i oporavka penzionera opredijeljeno preko pola miliona eura. Za nabavku zimnice pod povoljnijim uslovima obezbijeđeno je preko 300 hiljada eura, a za klubove penzionera samo za jednu godinu, obezbijedi se 50 hiljada eura“ – rekao je predsjednik Vlade Duško Marković.