Pitajte predsjednika

Pitajte predsjednika

>

Premijerski sat: CG kao demokratska država podržava temeljna ljudska prava i osuđuje u kontinuitetu zločine totalitarizma

Premijerski sat: CG kao demokratska država podržava temeljna ljudska prava i osuđuje u kontinuitetu zločine totalitarizma
Datum objave: 18.12.2019 13:41 | Autor: SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu


Predsjednik Vlade Duško Marković rekao je na Premijerskom satu da Crna Gora kao demokratska država i članica Ujedinjenih nacija podržava temeljna ljudska i građanska prava u skladu sa Poveljom UN, da prihvata sva temeljna dokumenta Evropske unije i u kontinuitetu osuđuje zločine totalitarizma.

Odgovarajući na Premijerskom satu na pitanje poslanika Nebojše Medojevića, postavljeno u ime Kluba poslanika Demokratskog fronta, o tome da li je naša zemlja spremna da osudi zločine totalitarnih režima u skladu sa Rezolucijom 1481 Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope i Rezolucijom Evropskog parlamenta od 2. aprila 2009, predsjednik Vlade je rekao da sistem u nekadašnjoj Jugoslaviji nije bio totalitaran.

„U političkim naukama postoji visok stepen saglasnosti oko toga šta su totalitarni sistemi. Jugoslovenski socijalizam, naročito nakon raskida sa Staljinom, i uvođenja tzv. socijalističkog samoupravljanja, i usvajanja nesvrstane spoljne politike, u kredibilnoj političkoj literaturi uglavnom nije svrstavan u totalitarizam. To Vi treba da znate a u nastavku ću Vam reći i autore takvih publikacija. Dakle, za političku nauku nikada nije bilo sporno da se radi o jednopartijskom sistemu nerazvijene demokratije, ali su stvaranje ekonomskog modela tržišnog socijalizma, potpuna sloboda putovanja i rada u inostranstvu, odbojan stav prema sovjetskom komunizmu, otvorenost za zapadne kulturne i civilizacijske uticaje i naročito spoljno-politička orijentacija zemlje, učinili da je Titova Jugoslavija posmatrana prije kao autoritarni nego totalitarni sistem“ – rekao je Premijer.

Govoreći o pomenutoj Rezoluciji Parlamentarne Skupštine Savjeta Evrope predsjednik Vlade je rekao da je Rezolucija kojom su oštro osuđeni zločini totalitarnih komunističkih režima i masovna kršenja ljudskih prava donijeta tako da nije glasalo više od polovine poslanika.

„Od 317 poslanika, za rezoluciju je glasalo 99, protiv su bila 42, dok se 12 poslanika uzdržalo od glasanja, a 164 poslanika, dakle više od polovine, nijesu pristupila glasanju. I da Vas podsjetim, rezolucije se nikad ne ratifikuju, to valjda bi trebalo da znate. Važno je imati u vidu da je u vrijeme usvajanja pomenute Rezolucije, januara 2006, Crna Gora i dalje bila dio državne zajednice sa Srbijom, pa se, samim tim, formalno-pravno ne može smatrati samostalnom potpisnicom Rezolucije“ – rekao je premijer Duško Marković. Dodao je da je Crna Gora u vrijeme usvajanja ove Rezolucije bila dio zajednice sa Srbijom, te nema ni formalnu obavezu po ovom pitanju.

Predsjednik Vlade je rekao da je naša zemlja kao nezavisna država 2. aprila 2009. podržala usvajanje Deklaracije o Evropskom danu sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima.

„Naša zemlja je dio svjetskog demokratskog civilizacijskog korpusa, i država članica Ujedinjenih nacija, poslaniče Medojeviću, koja dokazano podržava temeljna ljudska i građanska prava u skladu sa Poveljom UN. Takođe, u pristupnom procesu Evropskoj uniji, Crna Gora prihvata sva temeljna dokumenta EU i stavove njenih relevantnih institucija. Pored toga, zvanična Crna Gora u kontinuitetu osuđuje zločine totalitarizma. Dijelimo i sud o naučnom pristupu istoriji koji na evropskom kontinentu podiže branu za stvaranje novih formi totalitarizma“ – rekao je Premijer.

Predsjednik Vlade je rekao da na ovom pitanju želi da se dotakne „monopolizma i monopola, kao sušte suprotnosti demokratskog i slobodnog društva“.

„Stvaranje monopola u svim sferama društvenih odnosa ograničava slobode i prava građana. Tako su politički ili vjerski monopoli, odnosno pokušaji njihovog uspostavljanja, zapravo anticivilizacijski, retrogradni i antievropski. A imajući pred sobom istorijske činjenice i tešku i nepravednu sudbinu Crne Gore, oni su za stepenicu i gori i opasniji od pomenutih. Jednostavno, oni su – uzurpatorski. Nažalost, često smo prethodnih decenija bili u prilici da svjedočimo političkoj i ideološkoj retorici koja je išla u prilog reviziji istorijskih istina, odnosno u prilog stavovima koji su suprotni preporukama rezolucija na koje se pozivate. Za razliku od politike vašeg stranačkog saveza, državna politika Crne Gore je uvijek motivisana očuvanjem multietničke i multikonfesionalne tolerancije, i pomirenja. I to u svim njegovim oblicima i formama, uključujući, naravno, i vjerski. Jednom riječju – osiguranjem jednakih prava za sve njene građane“ – rekao je premijer Duško Marković.