Pitajte predsjednika

Pitajte predsjednika

>

Predsjednik Vlade na Premijerskom satu: Učesnici sivog tržišta zavlače ruku u džep građana, u takve treba da upremo prstom

Predsjednik Vlade na Premijerskom satu: Učesnici sivog tržišta zavlače ruku u džep građana, u takve treba da upremo prstom
Datum objave: 27.11.2018 14:44 | Autor: SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu Video Video Download Download


Služba za odnose s javnošćuSlužba za odnose s javnošću
     
                                       
„Od početka godine, zaključno sa 23. novembrom oduzeta je akcizna roba u vrijednosti blizu 4,4 miliona eura (€ 4.395.557,34), od čega se najveći dio, oko 4,1 milion eura (€ 4.113.122,63) odnosi na cigarete. Ovo je zajednički rezultat Uprave policije i Uprave carina, ali i Državnog tužilaštva“ – rekao je predsjednik Vlade Duško Marković danas na Premijerskom satu.

Odgovarajući na pitanje Kluba poslanika Socijaldemokrata i Liberalne partije Crne Gore o mjerama koje Vlada preduzima u borbi protiv sive ekonomije predsjednik Vlade je rekao da su kroz zajedničke i pojačane kontrole Uprave za inspekcijske poslove, Poreske uprave i Uprave carina izrečene novčane kazne u vrijednosti od preko 4 miliona eura (€ 4.289.544), da je izdato 12.450 prekršajnih naloga, i da je stavljena van prometa roba u vrijednosti od skoro 250 hiljada eura (€ 247.935,06).

„Takođe, uspostavljen je monitoring izdatih radnih dozvola za strance, pa se procenat stranaca prijavljenih na obavezno socijalno osiguranje, prema podacima Poreske uprave, kretao i do 79% u turističkoj sezoni“ – rekao je premijer.

Predsjednik Vlade je rekao da je, kada je turizam u pitanju, fokus stavljen na kontrolu prijave i odjave turista, i izdavanje smještajnih kapaciteta preko internet platformi. „Pozitivni trendovi koji su detaljnije dati u odgovoru na pitanje poslanika [Adrijana] Vuksanovića, najbolje govore o rezultatima preduzetih aktivnosti“ – rekao je premijer.

Predsjednik Vlade je podsjetio da je neformalna ekonomija problem koji postoji u cijelom svijetu i sa kojim se bore i najnaprednija društva. „Prema izvještaju MMF-a za 158 zemalja svijeta, prosječno učešće sive ekonomije u bruto-društvenom proizvodu iznosi 31,9%“ – rekao je premijer.

„Ali, to za nas nije ni alibi ni utjeha! Nova zakonska rješenja koja se tiču tržišta rada, predstojeća reforma poreske administracije i elektronska fiskalizacija, uvođenje dodatnih mjera zaštite od falsifikovanja akciznih markica, treba dodatno da ograniče prostor za neformalnu ekonomiju. Znate da na ovu temu pažljivo i redovno slušam naše sagovornike: Privrednu komoru, Uniju poslodavaca, sindikate, Savjet stranih investitora i druge. Svaki prigovor dobijen od njih, imao je i imaće svoj administrativni slijed koji obezbjeđuje otklanjanje barijera i problema, i eliminaciju sive ekonomije. Takođe, sa posebnom pažnjom razmotrićemo preporuke Centralne banke za ekonomsku politiku Crne Gore za 2019. godinu, kao i revidiranje kaznene politike, u smislu progresivnog kažnjavanja za privredna društva „povratnike“ u kaznenim djelima neformalne ekonomije“ – rekao je predsjednik Vlade Duško Marković.

Premijer je posebno ukazao na potrebu promjene svijesti o uzimanju od države.

„Sve što sam nabrojao neće opet biti dovoljno ako do kraja ne iskorijenimo višedecenijsku svijest da od države samo treba uzimati. Imam potrebu da se jednom zapitamo od kog novca se finansiraju razvojni projekti, kapitalna infrastruktura, izgradnja bolnica i škola, od čega se izdvajaju sredstava za penzije. Sigurno ne od nečije dobre volje! Učesnici sivog tržišta zavlače ruku u džep i penzionerima, i roditeljima djece koja očekuju nove vrtiće i komfornije učionice. I osobama sa invaliditetom i talentovanim studentima. Potrebno nam je da probudimo svijest, i da upremo prstom u svakog ko takvim pristupom radi protiv Države i interesa naših građana. Ja vjerujem da saopšteni podaci dovoljno govore o poruci koju Vlada šalje: Nema i neće biti ni popustljivosti ni selektivnosti! I nikoga ne treba da zavaraju, ili ohrabre na izbjegavanje propisa, loši primjeri koji se još uvjek provlače i pored intenzivnih aktivnosti nadležnih organa. U ovom poslu, svi će doći na red!“ – rekao je premijer Duško Marković.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE