Pitajte predsjednika

Pitajte predsjednika

>

Predsjednik Marković na Premijerskom satu: Stopa nezaposlenosti po administrativnoj evidenciji u vrijeme mandata ove Vlade pala sa 21% na 17,2%, a po anketnoj formuli sa 17,7 na 14,1%

Predsjednik Marković na Premijerskom satu: Stopa nezaposlenosti po administrativnoj evidenciji u vrijeme mandata ove Vlade pala sa 21% na 17,2%, a po anketnoj formuli sa 17,7 na 14,1%
Datum objave: 24.10.2018 14:28 | Autor: SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu Video Video


    
Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković poručio je danas u Parlamentu da je zahvaljujući viziji i hrabrosti ove Vlade stopa nezaposlenosti u Crnoj Gori po administrativnoj evidenciji pala sa 21% na 17,2%, a ona po anketnoj formuli sa 17,7 na 14,1%, kao i da je ekonomski rast zemlje među najvećim u Evropi.

„Upravo ta vizija obezbijedila je da već dvije godine imamo ekonomski rast među najvećim u Evropi, da se naplata prihoda ostvaruje u skladu sa planom, da se tekuća potrošnja finansira iz izvornih prihoda, da je stopa nezaposlenosti po administrativnoj evidenciji u toku posljednje dvije godine pala sa 21% na 17,2%, a po anketnoj formuli sa 17,7 na 14,1% “- rekao je predsjednik Duško Marković na Premijerskom satu, odgovarajući na pitanje poslanika Raška Konjevića, koje se odnosilo na Zakon o reprogramu, te na primjenu istog, kao i na minimalnu zaradu i opterećenje privrednih subjekata.

Premijer Marković je podsjetio da upravo ova Vlada, u vremenu donošenja nepopularnih mjera fiskalne konsolidacije prije nešto više od godinu dana, uprkos preporukama MMF-a nije povećala poreske stope na dohodak fizičkih lica i saopštio: „CIlj nam je bio da obezbijedimo kontinuitet rasta zarada u zemlji, i dalje unapređenje životnog standarda građana. Podaci svjedoče da je sa važećom stopom poreza na dohodak fizičkih lica, povećan prosječan broj zaposlenih u prvih osam mjeseci 2018. godine za preko 4.000, dok je samo u avgustu taj rast iznosio preko 7.000 lica u odnosu na uporedni mjesec prethodne godine“.

Osvrnuvši se na činjenicu da državni budžet Crne Gore iz godine u godinu bilježi rast naplate izvornih prihoda, premijer je pojasnio: „Želim da Vam kažem da smo na 18. 10. ove godine naplatili preko 163 miliona više, u odnosu na isti period prošle godine. Tome je značajno doprinio i snažan ekonomski rast po stopi od 4,7% prošle godine i 4,8% u prvoj polovini ove godine prosječno, koji je ključni preduslov daljeg zapošljavanja i rasta zarada. Takođe, doprinijela mu je i borba protiv neformalne ekonomije kroz povećanje broja formalno zaposlenih lica, kao i aktivnosti na daljoj naplati poreskog duga i jačanju fiskalne discipline poreskih obveznika“.

On je naglasio i da je od početka primjene Zakona o reprogramu, naplaćeno 38,68 miliona eura, što je iznad projekcija Vlade pravljenih u vrijeme predlaganja ovog zakona.

Premijer je poručio da će ova Vlada i u budućem periodu zajedno sa Parlamentom, socijalnim partnerima i ostalim zainteresovanim društvenim činiocima, težiti pronalaženju optimalnih rješenja za najvažnija razvojna i fiskalna pitanja.

„Vlada mora postupati promišljeno, a ne populistički. I zasigurno se ne pomaže građanima stvaranjem dodatnog pritiska na budžet države. Zbog toga će Vlada i u narednom periodu na transparentan način, u saradnji sa Parlamentom, socijalnim partnerima i ostalim zainteresovanim društvenim činiocima, težiti pronalaženju optimalnih rješenja za najvažnija razvojna i fiskalna pitanja, a vjerujem da i od Vas možemo imati značaju pomoć. Radili ste na evidentiranju poreskog duga i to je težak posao, ali vidite da smo krenuli u njegovu naplatu“- zaključio je predsjednik Vlade Duško Marković danas u Parlamentu.

Transkript odgovora predsjednika Vlade Duška Markovića na pitanja šefova poslaničkih klubova u okviru Premijerskog sata (word)


SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE