Pitajte predsjednika

Pitajte predsjednika

>

Predsjednik Marković: Vlada će nastaviti da podržava CANU kako bi se obezbijedio kontinuitet i uspjeh na važnom državnom poslu završetka Enciklopedije Crne Gore

Predsjednik Marković: Vlada će nastaviti da podržava CANU kako bi se obezbijedio kontinuitet i uspjeh na važnom državnom poslu završetka Enciklopedije Crne Gore
Datum objave: 18.07.2018 16:50 | Autor: SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu Video Video Download Download


Služba za odnose s javnošcu Služba za odnose s javnošcu

           
     
   

„Projekti poput Enciklopedije Crne Gore jednog dana predstavljaće relikviju našeg nacionalnog identiteta, i pijetet vremenu i ljudima koji su doprinosili izgradnji današnje, moderne i evropske Crne Gore“, poručio je danas predsjednik Vlade Duško Marković u okviru Premijerskog sata, odgovarajući na pitanje Mića Orlandića, poslanika Socijaldemokrata Crne Gore.

Premijer se osvrnuo na istorijat projekta Enciklopedije, počevši od 1969. godine u okviru tadašnjeg Leksikografskog zavoda, koji je izdao kapitalnu ediciju „Luča”, preko Crnogorske akademije nauka i umjetnosti koja je preuzela nadležnost i 1997. godine usvojila koncepciju buduće trotomne Enciklopedije, a 1998. godine i Azbučnik, sve do doprinosa Dukljanske akademije nauka i umjetnosti u periodu od 2001. do 2005. godine na izradi jednotomne bilingvalne Crnogorske enciklopedije.

Takođe, predsjednik Marković je podsjetio da je Zakonom o Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti iz 2012. godine, propisano da Akademija „priprema Enciklopediju Crne Gore i druge nacionalne enciklopedije u oblasti nauka i umjetnosti”, kao i da je obrazovana Radna grupa koja je sačinila tekst nove Koncepcije Enciklopedije Crne Gore, a on je usvojen 13. marta 2015. godine. Leksikografski centar Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i Institut za jezik i književnost „Petar II Petrović Njegoš“ u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i Ministarstvom kulture, ove godine započeli su rad na tri projekta: Leksikonu diplomatije Crne Gore, Leksikonu likovnih umjetnika Crne Gore i Botaničkom leksikonu Crne Gore.

„Prema utvrđenoj dinamici, u toku je izrada abecedara sva tri leksikona koji treba da budu pripremljeni do 1. oktobra tekuće godine, a očekuje se da do 2020. godine bude završeno pisanje članaka i leksikografsko uređivanje bogate naučne građe. Rad na leksikonima u funkciji je pripreme i prethodi izradi Enciklopedije Crne Gore, čime će se steći uslovi da se ovaj veoma važan posao za istoriju, kulturu i tradiciju Crne Gore konačno privede kraju“, saopštio je premijer.

Odgovarajući na dio pitanja koji se tiče finansiranja projekta, predsjednik je rekao da nije moguće precizno utvrditi koliko je sredstava ukupno utrošeno zbog toga što je dio finansiran iz više izvora, te da je novac tokom gotovo tri decenije izdvajan u različitim valutama.

„Ali njegov iznos sada nije ni presudan, već naša odlučnost da posao dovedemo do kraja,“ naglasio je predsjednik Marković i dodao:

„Uvjeravam Vas da će Vlada Crne Gore, kako sam i kazao, podržati izradu pojedinačnih leksikona i nastaviti da podržava Crnogorsku akademiju nauka i umjetnosti kako bi se obezbijedio kontinuitet i uspjeh na ovom važnom državnom poslu. Imamo fantastičnu saradnju sa Crnogorskom akademijom nauka i umjetnosti na ovom i na drugim pitanjima i to je primjer dobre saradnje Vlade sa institucijama koje baštine i snaže državu i njen nacionalni identitet“.
    

                                              
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE