Pitajte predsjednika

Pitajte predsjednika

>

Premijer Marković: Svi će morati da legalizuju objekte, ako je zahtjev za legalizacijom naš promašaj nećete nas gledati ovdje

Premijer Marković: Svi će morati da legalizuju objekte, ako je zahtjev za legalizacijom naš promašaj nećete nas gledati ovdje
Datum objave: 18.07.2018 15:21 | Autor: SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu Video Video Download Download


Sluzba za odnose s javnoscu Služba za odnose s javnošcu

           
     
   
Predsjednik Vlade Duško Marković rekao je danas na Premijerskom satu da će svi morati da uđu u proces legalizacije nelegalnih objekata i da Vlada stoji iza tog projekta svojim kredibilitetom.

„Ne mogu da prihvatim da je bolje da ništa nijesmo radili“ – rekao je premijer dodajući da bi Vladi svakako bilo lakše da nije radila ništa na ovom pitanju.

„Ali bismo prostor kao najveća crnogorska crijednost i potencijal dodatno ugrozili. Mi smo kao odgovorna Vlada ušli u rješavanje ovog pitanja kao i pitanja planiranja zbog toga što sada imamo ovakvu situaciju. … Vidimo golim očima uništeni i ruinirani prostor bez mogućnosti da se sanira“ – rekao je premijer navodeći da je takvo stanje u sva tri naša regiona.

Premijer je rekao da je Vlada odlučna da riješi ovo pitanje.

„To ne znači da treba da rušimo sve ne opraštajući nikome ništa nego da legalizujemo i dovedemo u zakionito stanje one objekte koji ne ugrožavaju kapitalni ratzvoj odnosno razvoj infastrukture.S ve što nije na toj trasi može biti legalizovano ako se ispune zakonski uslovi. … Svi će morati da uđu u proces legalizacije, svi, i oni koji to sada nijesu. Oni koji neće snosiće negativne posljedice. … Moramo da mijenjamo stanje i prakse i način odnosa prema državnim dobrima. Ako ovo bude pronašaj nećete nas gledati u ovoj sali gledaćete nekog durgog jer smo promašili jer smo nesposovni i nijesmo u stanju da vodimo državu“ – rekao je predsjednik Vlade Duško Marković.

Premijer je rekao da je nesporno da smo se usvajanjem ovog Zakona približili međunardnim standardima, i očigledno i evidentno doprinijeli racionalizaciji procedura u toj važnoj oblasti.

Premijer je podsjetio da je prema podacima Uprave za nekretnine na teritoriji Crne Gore izgrađeno oko 40.000 bespravnih objekata, dok prema podacima baziranim na studiji slučaja, a prema informacijama kojima raspolaže Ministarstvo održivog razvoja i turizma, ovaj broj je znatno veći i kreće se do 100.000 objekata.

„Procjenjuje se da je do isteka roka za legalizaciju bespravnih objekata, jedinicama lokalne samouprave podnijeto više desetina hiljada zahtjeva, što je veliki procenat posmatrano u svijetlu zvaničnog podatka Uprave za nekretnine od 40.000 registrovanih nelegalnih objekata, koji sam pomenuo. Najviše zahtjeva podnijeto je u Podgorici, Baru, Herceg Novom, Budvi i Ulcinju“ – rekao je predsjednik Vlade Duško Marković odgovarajući na pitanje potpredsjednika Skupštine Gencija Nimanbegua.
      

                           
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE