Pitajte predsjednika

Pitajte predsjednika

>

Premijer Marković poslaniku Krivokapiću: Nema dijaloga na osnovu lične percepcije i populističkih navoda iz poslaničkih pitanja, moramo polaziti isključivo od činjenica

Premijer Marković poslaniku Krivokapiću: Nema dijaloga na osnovu lične percepcije i populističkih navoda iz poslaničkih pitanja, moramo polaziti isključivo od činjenica
Datum objave: 18.07.2018 13:02 | Autor: SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu Video Video Download Download


Sluzba za odnose s javnoscu Služba za odnose s javnošcu
                                            
      
   
                                                                                                                                                                                         
Predsjednik Vlade Duško Marković rekao je danas na Premijerskom satu da je bruto domaći proizvod u Crnoj Gori po glavi stanovnika u prošloj godini iznosio 6.810 eura i da je najviši u regionu Zapadnog Bakana, da je životni standard crnogorskog građanina mjeren ovim parametrom danas je na nivou 46% prosjeka Evropske unije, da je to važan napredak za 12 godina, ako znamo da je u 2006. godini kada smo obnovili nezavisnost države on bio oko 33% prosjeka EU, i da je realna zarada u Crnoj Gori u 2018. povećana za 34% u odnosu na 2006. godinu.

„Kada se govori o realnom rastu zarada, moramo imati u vidu ukupan ekonomski trend, koji je pozitivan. Isto se odnosi i na rast penzija, sa čijim smo usklađivanjem nastavili, i čija je visina je udvostručena u posljednjih 12 godina. Dakle, ovo su fakti, koji su javni i dostupni našim međunarodnim partnerima, a samim tim i neumoljivi argumenti za svaku raspravu ovog tipa“ – rekao je premijer Duško Marković odgovarajući na pitanje poslanika Socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića „da li je Vaša Vlada sposobna da se suoči sa ubrzanim pogoršanjem života građana i strukturalno neodrživim stanjem naše ekonomije ili da bude voljno ili nevoljno dio poharne ekonomije Crne Gore?“

Predsjednik Marković je rekao da je Vlada svjesna da je još puno izazova pred nama, kako bi se ostvarivale visoke stope ekonomskog rasta koje donose nova radna mjesta.

„Ali ne možemo graditi ozbiljan politički dijalog na ličnoj percepciji, i na osnovu populističkih navoda iz poslaničkih pitanja. Moramo polaziti isključivo od činjenica. Vlada će nastaviti da vodi ekonomsku politiku zasnovanu na kombinaciji mjera jačanja fiskalne stabilnosti i unapređenja konkurentnosti, sa ciljem održivog privrednog razvoja, i ekonomskog rasta. Shodno Fiskalnoj strategiji, očuvaćemo ključni princip da tekuću potrošnju finansiramo iz izvornih prihoda, i da ostvarimo budžetski suficit u 2020. godini kako smo projektovali. Dakle, poslaniče u ovih godinu i nešto vise, tekuću potrošnju nismo finansirali iz zaduživanja, to možete da provjerite. Prihode budžeta povećavaćemo daljom borbom protiv neformalne ekonomije na tržištu rada i tržištu roba i usluga, šireći održivu poresku bazu. Na rashodnoj strani, kroz reforme usmjerene na optimizaciju državne uprave i uopšte tržištu rada, doprinosićemo daljem rastu produktivnosti“ – rekao je premijer Duško Marković.

Predsjednik Vlade je kao primjer napretka i valorizacije resursa istakao Portonovi rekavši da se tokom jučerašnje posjete uvjerio da je riječ o projektu na kojem će od oduće godine biti zaposlene stotine mladih ljudi iz tog dijela Crne Gore koji sada rade u najrenomiranijim svjetskim turističkim centrima.

„Svjesni smo da je još puno izazova pred nama, kako bi se ostvarivale visoke stope ekonomskog rasta koje donose nova radna mjesta. Ali ne možemo graditi ozbiljan politički dijalog na ličnoj percepciji, i na osnovu populističkih navoda iz poslaničkih pitanja. Moramo polaziti isključivo od činjenica“ – rekao je premijer dodajući da će Vlada nastaviti da vodi ekonomsku politiku zasnovanu na kombinaciji mjera jačanja fiskalne stabilnosti i unapređenja konkurentnosti, sa ciljem održivog privrednog razvoja, i ekonomskog rasta.

„Jasno hoću da kažem, i ovdje u Skupštini, i da poručim građanima – crnogorski resursi nijesu i neće biti poharani, ali razvoj zemlje, dok sam ja na čelu Vlade, neće biti doveden u pitanje zbog dnevno-političkih interesa, niti će biti pod sjenkom samoljubljivih i umišljenih političara“ – rekao je predsjednik Vlade Duško Marković.
                        

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE