Pitajte predsjednika

Pitajte predsjednika

>

Premijer Marković: Država neće sa pendrecima upadati u crkve, ali ćemo mijenjati zakone pa će krivično odgovarati za parastose zločincima

Premijer Marković: Država neće sa pendrecima upadati u crkve, ali ćemo mijenjati zakone pa će krivično odgovarati za parastose zločincima
Datum objave: 18.07.2018 12:35 | Autor: SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu Video Video Download Download


Služba za odnose s javnošcu Služba za odnose s javnošcu
                              
    
          
                                                                                                  
Premijer Duško Marković najavio je na Premijerskom satu promjenu zakona kako bi bilo onemogućeno držanje parastosa osobama osuđenim za ratne zločine kako se to dogodilo juče kada su sveštenici Mitropolije crnogorsko primorske (MCP) Srpske pravoslavne crkve učinili u Herceg Novom.

„Sveštenstvo MCP je organizovalo parastos ratnom zločincu i saradniku okupatora. To je neprihvatljivo i to vrijeđa osjećaje onih ljudi koji su vjekovima stvarali ovu državu, a posebno onih koji su posvećeni antifašističkim vrijednostima demokratskog svijeta u cjelini. Neko je pokušao da nas natjera da pendrecima uđemo u crkvene odaje. Nikada to neće uraditi Vlada na čijem sam čelu. Ali je blam sveštenstva MCP da u tom prostoru organizuje parastos. Država će naći naćina da odgovori na to. Mijenjaćemo zakone pa će neko krivično odgovarati za to“ – rekao je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković odgovarajući poslaniku Demokratskog fronta Andriji Mandiću.

Predsjednik Vlade je rekao da je Vlada posvećena zaštiti temeljnih vrijednosti našeg građanskog društva, na koje smo posebno ponosni.

„Kada govorimo o konkretnom slučaju, Uprava policije kao nadležni organ, postupila je u skladu sa zakonom kada nije dozvolila održavanje javnog okupljanja pod okriljem Mitropolije crnogorsko-primorske. Prijava koju je Crkvena opština Ulicnj podnijela sa ciljem održavanja javnog okupljanja na ostacima Hrama Svetog Jovana Krstitelja u Svaču, bila je neblagovremena i neuredna shodno odredbama Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama. Osim navedenog, riječ je o objektu koji ima tretman kulturnog dobra, a tematika i ciljevi navedenog javnog okupljanja, prema procjeni Ministarstva kulture i Uprave za zaštitu kulturnih dobara, nijesu bili adekvatni značaju kulturnog dobra Crkve Svetog Jovana Krstitelja u Svaču, kao ni arheološki utvrđenom režimu koji vlada na ovim objektima. Stoga, ovakav skup, čak i da je bio blagovremeno prijavljen, nije imao opravdanja sa aspekta Zakona o zaštiti kulturnih dobara“ – rekao je premijer Duško Marković.

Predsjednik Vlade je rekao da nema značaja ničija duhovna jurisdikcija nad objektom ili dobrom budući da isključivu jurisdikciju nad konkretnim objektom, odnosno dobrom, ima Država Crna Gora, i da je ona usmjerena isključivo u pravcu zaštite navedenog hrama kao kulturnog dobra.

„Dakle, glavni cilj zaštite kulturnih dobara je njihovo očuvanje i unapređivanje, kao i njihovo prenošenje budućim generacijama u autentičnom obliku. To podrazumijeva obezbjeđivanje neophodnih uslova za opstanak kulturnih dobara i očuvanje njihovog integriteta, kao i sprečavanje radnji i aktivnosti kojima se može promijeniti izgled, svojstvo, osobenost, značenje ili značaj kulturnog dobra“ – rekao je Premijer.
    

      
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE