Pitajte predsjednika

Pitajte predsjednika

>

Predsjednik Vlade Duško Marković na Premijerskom satu: Odlučni smo da CG učinimo bezbjednom i sigurnom

Predsjednik Vlade Duško Marković na Premijerskom satu: Odlučni smo da CG učinimo bezbjednom i sigurnom
Datum objave: 29.11.2017 14:40 | Autor: SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu Video Video Download Download


Služba za odnose s javnošćuSlužba za odnose s javnošću

Video: Premijerski sat - kadrovi

Fotografije: Premijerski sat (66,7 MB)

Predsjednik Vlade Duško Marković poručio je danas na Premijerskom satu da je opredjeljenost i premijera i Vlade i institucija za sprovođenje zakona da kriminalci u Crnoj Gori neće biti mirni dok god je ugrožen bilo koji pojedinac i naravno država.

„Nema razloga koji nas mogu zaustaviti na tom putu, pa čak i nedostatak finansijskih sredstava ili nedostatak profesionalnih kapaciteta. Ono što nam ne nedostaje, nego imamo u punoj mjeri, to je odlučnost i volja da Crnu Goru učinimo bezbjednom i sigurnom naravno i svakog građanina i svakog pojedinca“ – rekao je predsjednik Vlade Duško Marković u Skupštini.

Premijer je, odgovarajući na pitanje Adrijana Vuksanovića iz Kluba poslanika Bošnjačke stranke, koalicije „Shqiptaret te vendosur – Albanci odlučno“ – Forca, DUA i AA i Hrvatske građanske inicijative, koji je pitao „koje se akcije sprovode u cilju postizanja veće sigurnosti u društvu, u cilju sprječavanja aktivnosti raznih kriminalnih struktura i jesu li vidljivi već sada rezultati Operativnog štaba za Boku Kotorsku“, rekao da su današnji bezbjednosni izazovi širom svijeta, pa i u Crnoj Gori, veoma kompleksni.

„Zato je u fokusu naše pažnje – odlučan odgovor države da na svaki način zaustaVI pokušaj ugrožavanja stabilnosti i sigurnosti, što podrazumijeva permanentno jačanje efikasnosti u radu tužilačko-policijskih i pravosudnih organa. Upravo iz tog razloga smo Budžetom za 2018. godinu opredjelili 6 miliona eura više nego u 2017. godini, a predračunska vrijednost odobrenih projekata tehničkog opremanja i modernizacije policije iznosi 14.350.000,00 EUR sa rokom realizacije do 2020 godine. Takvo opredjeljenje pred nas stavlja prioritetan zadatak da obezbijedimo potreban nivo pravne i ekonomske sigurnosti, i na taj način doprinesemo ubrzanom razvoju i afirmaciji Crne Gore kao sigurne turističke destinacije, članice NATO, koja uspješno napreduje na svom putu ka Evropskoj uniji“ – rekao je premijer dodajući da Vlada time šalje jasnu poruku da se sa državom niko ne može igrati.

Premijer je rekao da je od 1. decembra 2016. do 1. novembra 2017. godine u okviru projekta „Talas", izvršeno je 4.550 kontrola članova organizovanih kriminalnih grupa i bezbjednosno interesantnih lica i 560 kontrola ugostiteljskih objekata čiji su vlasnici ili u kojima borave ova lica, da je podnijeto 46 krivičnih prijava.

„Ovo je, složićemo se, više nego jasna poruka da u Crnoj Gori nema povlašćenih, i da se kriminalci ne mogu osjećati komforno“ – rekao je predsjednik Vlade.

Premijer Duško Marković je iznio podatak da je, kada je riječ o sprječavanju zloupotreba i krijumčarenja opojnih droga, otkriveno 215 krivičnih djela, a da su nadležnim tužilaštvima procesuirana 224 lica.

„U naznačenom vremenskom periodu, dakle od 1. decembra 2016. do 1. novembra 2017, ponađeno je i oduzeto 3.167 Kg raznih vrsta narkotika, što je za skoro pola tone više u odnosu na isti period 2016. godine“ – rekao je premijer Marković.

Osuđujem svaki vid nasilničkog ponašanja

Govoreći o napadu na prostorije Hrvatske građanske inicijative u Tivtu, koji se dogodio u noći između 30. i 31. oktobra, premijer je rekao da odlučno osuđuje svaki vid nasilničkog ponašanja, uključujući i napade na političke subjekte.

„Siguran sam da se drugačiji stavovi i mišljenja u demokartskom svijetu trebaju saopštiti na civilizovan i argumentovan način, nikako kamenovanjem niti bilo kakavim drugim oblikom nekulture, nasilja i protivpravnosti. Kada je riječ o konkretnom slučaju, prema informacijama kojima raspolažem, službenici Odjeljenja bezbjednosti Tivat preduzimaju operativne mjere i radnje u cilju identifikacije lica koje je počinilo ovaj incident. Iako sam više puta ukazao na važnost razotkrivanja svih činjenica u vezi sa tim događajem, i sa ove govornice pozivam ministra, direktora policije i postupajućeg tužioca da ažurno, profesionalno i kompetentno završe svoj dio posla, kako bi počinilac ovog vandalskog čina bio adekvatno sankcionisan. Iskazujući puno povjerenje u institucije sitema, vjerujem da odgovor Države, kao ni u drugim prilikama, neće izostati ni u ovom slučaju“ – rekao je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković.

Više novca za obrazovanje i nauku


Klub poslanika Demokratske partije socijalista pitao je predsjednika Vlade šta su konkretna očekivanja Vlade i predsjednika Vlade od povećanih izdvajanja kada je riječ o oblastima nauke i obrazovanja i takođe o dodatnim sredstvima koja su predloženim budžetom izdvojena za zapošljavanje i podršku preduzetništvu kao i Iako je predloženim budžetom predviđeno i redovno usklađivanje penzija naredne godine da li Vlada i Premijer, uprkos predviđenom redovnom usklađivanju penzija, vide mogućnost izdvajanja dodatnih sredstava za najstariju populaciju?

Premijer je, odgovarajući na ovo pitanje rekao da potvrda referentnih međunarodnih organizacija, poput Svjetskog ekonomskog foruma kroz Izvještaj o globalnoj konkurentnosti, kao i Svjetske banke u Izvještaju o lakoći poslovanja, poboljšanju konkurentske pozicije Crne Gore za 5, odnosno za 9 mjesta, ohrabruje ali i posebno obavezuje Vladu da u narednoj godini još intenzivnije nastavi realizaciju mjera koje su usmjerene ka daljem jačanju naše pozicije na globalnoj mapi konkurentnosti i da je Vlada sa tim ciljem u budžetu za 2018. godinu posebnu pažnju posvetila definisanju i promovisanju društva znanja, upravo kroz veću podršku obrazovanju i nauci.

„U tom smislu, povećali smo budžet Ministarstva prosvjete za tri miliona eura, sa ciljem daljeg poboljšanja obrazovne infrastrukture i stručnog osposobljavanja. Sredstva iz budžeta za 2018. godinu biće izdvojena za stipendiranje deficitarnih zanimanja u okviru srednjih stručnih škola, kao i za davanje naknada učenicima koji se uključe u dualno obrazovanje. Takođe, i veoma važno: budžetom za 2018. planirano je i 1,8 miliona eura za rješavanje stambenih potreba prosvjetnih radnika u naredne tri godine – dakle, 600.000 eura po godini. To je dio Vladine brige prema onima koji dostojanstveno i časno obrazuju i vaspitavaju našu djecu i omladinu“ – rekao je premijer.

Predsjednik Vlade je rekaod a će iduće godine započeti ili će se nastaviti izgradnja 8 novih vrtića, da je predlogom budžeta obuhvaćen i projekat osnovnih škola u Tološima i na Karabuškom polju i sale za osnovnu školu „Lovćenski partizanski odred” na Cetinju.

„I ostali važniji projekti koji su predviđeni, vrijedni su pažnje, a odnose se na osnovne škole u Bijelom Polju, Rožajama, i Pljevljima; srednju stručne školu u Golubovcima koja se već gradi; sanaciju klizišta na hercegnovskoj Savini, te Akademiju umjetnosti na Cetinju“ – rekao je premijer.

Predsjednik Vlade je rekao da će se povećati i budžet Univerziteta Crne Gore i to za 2 miliona, dakle na 19,3 miliona eura, kao i da će u narednoj godini 3.500 studenata pohađati besplatne studije.

„Upravo ovako u finansijskom iskazu, kao veoma važnom i mjerodavnom za njegov razvoj i društvenu poziciju, izgleda odnos Vlade prema Univerzitetu. U cilju afirmacije izuzetnih vrijednosti i rezultata u obrazovanju, osnovan je crnogorski Fond za kvalitet i talente, čiji je planirani budžet oko 1,5 miliona eura u 2018. godini, a njegov cilj je nagrađivanje najboljih učenika i studenata, ali i njihovih nastavnika i profesora“ – rekao je premijer.

Predsjednik Marković je saopštio da je se u cilju promocije i daljeg podsticanja najboljih učenika, nastavnika i profesora, kao i zaposlenih u sistemu zdravstva u 2018. godini, obezbijeđeno je dodatnih pola miliona eura u okviru budžeta Generalnog sekretarijata Vlade.

„Na taj način omogućili smo da Vlada i premijer mogu dodatno da afirmišu sve one koji ostvaruju zapažene rezultate“ – rekao je premijer Duško Marković.

Kada je o nauci riječ premijer je rekao da je budžet Ministarstva nauke za narednu godinu 60 procenata veći od budžeta u protekloh godini.

„Pored podrške obrazovanju i nauci, Budžet za 2018. godinu donijeće i snažnu podršku razvoju preduzetništva kroz veća izdvajanja za mjere aktivne politike zapošljavanja, kao i za nastavak podrške ekonomskoj aktivnosti i evidentnom trendu rasta zaposlenosti koji je zabilježen ove godine. Značajno ćemo ulagati u podršku preduzetništvu u turizmu, prerađivačkoj industriji, kao i u poljoprivredu i ruralni razvoj – sa ciljem boljeg korišćenja prirodnih resursa, usvajanja novih standarda, uključujući i one u bezbjednosti hrane“ – rekao je premijer.

Vlada se bavi svakim aspektom života penzionera

Govoreći o penzijama predsjednik Vlade je rekao da je planirano povećanje budžeta Fonda PIO za 15 miliona eura za narednu godinu i da su predviđena sredstva za redovno usklađivanje penzija kao i za finanansiranje socijalno-humanitarnih potreba penzionera, dodjelu jednokratnih socijalnih pomoći, sufinansiranje stambene izgradnje za penzionere, opremanje i renoviranje klubova penzionera.

„To govori da nam nije teško da se pozabavimo svakim aspektom životnog standarda crnogorskih penzionera“ – rekao je premijer dodajući da je budžetom planirano opremanje Hotela „PIO” u Ulcinju, organizacija odmora i oporavka u hotelu „Gorske oči” na Žabljaku i penzionerskom odmaralištu u Ulcinju.

„Ukupno planirana sredstva za nove mogućnosti i penzionerski komfor su 2,24 miliona eura za 2018. godinu, što je nesumnjivo nastavak dobre prakse koja je uspostavljena prema najstarijoj kategoriji našeg društva“ – rekao je premijer.

Infrastruktura pod posebnom pažnjom Vlade

Odgovarajući na pitanje Kluba poslanika Socijaldemokrate Crne Gore i Liberalna partija Crne Gore koje je postavio poslanik Mićo Orlandić o tome što Vlada preduzima i što će preduzeti da se riješi veoma loše stanje putne infrastrukture i saobraćajna opterećenost na putnom pravcu Vladimirske krute – Virpazar, preko Mrkojevića i Sutormana premijer je podsjetio da je u Ekspozeo rekao da će Vlada posebnu pažnju posvetiti kontinuiranom unapređenju i razvoju infrastrukture, koja će Crnu Goru saobraćajno integrisati, povezati sa regionalnim i međunarodnim okruženjem, i na taj način je učiniti dostupnom i privlačnijom ne samo turistima, već i potencijalnim investitorima.

„Podsjetiću i da smo tokom 2017. godine, sa različitih kumulativnih pozicija, za projekte rekonstrukcije i izgradnje regionalnih i magistralnih puteva uložili sredstva u iznosu od preko 48 miliona eura“ – rekao je premijer dodajući da će u 2018. za ove namjene biti izdvojeno 69 miliona eura i da je donijeta odluka o dva kreditna aranžmana od po 40 miliona eura sa Evropskom investicionom bankom i Evropskom bankom za obnovu i razvoj, koji se odnose na 13 projekata rekonstrukcije oko 180 kilometara magistralnih puteva.

„Kada je riječ o putnom pravcu Vladimirske krute – Virpazar, preko Mrkojevića i Sutormana, odnosno putnim pravcima Bar-Kamenički most-Krute u dužini od 14.5km i Virpazar-Bar preko Sutormana u dužini od 32km, koje on obuhvata, podsjetiću da su isti kategorisani kao putevi od lokalnog značaja, rekli ste to i da su dio ukupne putne mreže Crne Gore u kojoj lokalni putevi čine oko 5.000 kilometara“ rekao je premijer ali je dodao da je država prepoznala značaj i da pomaže održavanje tih saobraćajnica.

S obzirom na opterećenost lokalnog putnog pravca Bar – Kamenički most – Krute, sa skretanjem kod tunela Ćafe, a naročito u toku turističke sezone, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva i Direkcija za saobraćaj isti su prepoznali kao usko grlo, naročito kada je granični prelaz Sukobin otvoren za teretni saobraćaj.

„Prema informacijama iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva, planirano je da projektovanje rekonstrukcije tog puta bude završeno do polovine naredne godine, dok bi radovi mogli početi tek nakon usvajanja novog Prostornog plana Crne Gore, i prekategorizacije ovog putnog pravca iz statusa lokalnog u regionalni ili magistralni put, čime bi on prešao u nadležnost Države. Kada je riječ o lokalnom putnom pravcu Virpazar – Bar preko Sutormana, u dužini od 32 kilometra, takođe je potrebno usvojiti novi Prostorni plan Crne Gore, kojim će se eventualno prepoznati potreba za njegovom prekategorizacijom. Naravno, uzimajući u obzir ispunjenost tehničkih i drugih uslova koji prate tako važnu odluku. ...Konkretno, iz svega navedenog proizilazi da ovo pitanje mora prvenstveno biti tretirano na nivou lokalnih samouprava, i da zavisi i od njihovog strateškog planiranja i inicijativa. Svakako, Vlada Crne Gore ostaje otvorena za partnerstvo i saradnju, kao i pružanje podrške razvojnim infrastrukturnim projektima svake od opština“ – rekao je premijer Duško Marković.

Transkript odgovora predsjednika Vlade Duška Markovića na pitanja šefova poslaničkih klubova u okviru premijerskog sata


SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE